ALGEMENE GRONDWERKEN

Grondwerken, betonwerken en funderingswerken

Met de uiterst nauwkeurige machines en vakkundig personeel staan wij garant voor de hoge kwaliteit.
Bouwrijk maken van terreinen * Graven van uw funderingen, machineputten, bouwputten en kelders. * Vijvers, waterreservoirs
* Aanleg van bufferbekkens

* Lasergestuurde nivelleringswerken 
* Afvoeren gronden, afvoeren verontreinigde gronden
* Aanvullingswerken 
* RWZI 
* Keermuren 
* overstorten 
* Pompstations 
en industriële vloeren