BERLINERWANDEN

De berlinerand is een tijdelijke grondkerende constructie bestaande uit stalen profielen waartussen stalen, betonnen of houten schotten zijn ingebracht.
Rond het te ontgraven gebied worden om de 1 à 3 meter stalen profielen ingebracht. Tijdens het ontgraven worden van bovenaf de stalen, betonnen of houten schotten ingebracht tussen de profielen. Deze zakken mee naarmate er dieper wordt gegraven. De gronddruk wordt via deze schotten overgeplaatst op de profielen. Daarom moeten deze stalen profielen voldoende diep zijn ingebracht.