INDRUKAPPERATUUR 

Bij het indrukken van stalen damwanden worden geen of zeer weinig trillingen geproduceerd. Het indrukken en trekken vindt plaats door middel van hydraulische cilinders, waarbij de reactiekracht wordt ontleend aan reeds in de grond aanwezige planken of aan een ballastframe, waaraan de machine zich vastklemt. Dit door middel van de pianomethode. Het grote voordeel van deze werkwijze is het trillingsvrije karakter. Hierbij kan de afstand tot de bebouwing zeer beperkt gehouden worden aangezien deze weinig of geen schade kan berokkenen. Ook de geluidshinder wordt aanzienlijk gereduceerd. Het nadeel ligt in de geringe productiesnelheid, vergeleken met de andere techniek.