Hoogfrequent met variabel moment trillen

Op een heiinstelling wordt een hydraulisch aangedreven trilblok met een hoogfrequent en variabel excentrisch moment gemonteerd. Het voordeel van hoogfrequente trilblokken is dat zij een kleine amplitude combineren met een hoge frequentie. Het excentrisch moment kan via afstandsbediening in – of uitgeschakeld worden. Het kleine excentrische moment in de aanloopfase heeft tot resultaat dat het trilblok snel op toeren komt. Hierdoor wordt het meeresoneren van de ondergrond en omliggende bebouwing tot een minimum beperkt in de aanloopfase. Pas wanneer het trilblok zijn (werk)frequentie heeft bereikt wordt het excentrisch moment ingeschakeld. Het gevolg is dat op het ogenblik dat de eigen frequentie van de grond wordt gepasseerd wordt vermeden dat de grond gaat meeresoneren. 
 
Hydraulisch persen


Hoogfrequente blokken hebben een frequentie van 1800 tot 2400 toeren/min. Dat is bijna 1 ½ maal de eigen frequentie van de meeste grondsoorten, zodat nauwelijks schadelijke resonanties optreden.