GRONDSTABILISATIE

Toepassingen

• Verbetering van de grond bij grondwerken en voor baanbed
• Stabilisatie van grond voor onderfundering
• Verbetering van grond voor aanvulling van rioolsleuven en omhulling van buizen
• Begaanbaar maken van bouwplaatsen
• Ophogingen van het terrein met leem- en kleigrond
• Ter plaatse mengen van cement met steenslag voor gebruik als fundatie
• Het stabiliseren van zandgronden