RESULTATEN

• Grondverbetering:
• Verhoogd draagvermogen en verhoogde weerstand tegen indringing
• Verkorreling van de grond waardoor gemakkelijker verwerkbaar
• Betere verdichtingseigenschappen van de grond
• Grondstabilisatie:
• Verhoogd draagvermogen en bestendigheid tegen water en vorst
• Daling van de kosten
• Daling van de stortkosten
• Daling van de vervoerskosten
• Alternatief voor dure elders gewonnen materialen
• Ecologisch voordeel
• Mogelijkheid tot hergebruik van de grond zelfs al heeft hij van nature niet de nodige technische kenmerken voor de beoogde toepassing

 

Grond voor kalken

Grond na kalken