RECYCLAGE VAN BOUWPUIN

Cnockaert NV beschikt over een eigen Copro gecertificeerde mobiele puinbreekinstallatie. Puin en afgefreesde asfalt wordt door ons gezeefd en gebroken in diverse maten en soorten. Deze granulaten kunnen zo herbruikt worden als secundaire grondstof ( funderingslaag, losse verharding en grindvervanger.)

 

Frezen van asfalt

Zeven van grond