Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Beschoeiingen

Voor een uitgebreid gamma aan beschoeiingsproducten bent u bij Cnockaert Nv aan het juiste adres. 

Projecten

Berlinerwanden

De Berlinerwand is een tijdelijke grondkerende constructie bestaande uit stalen profielen waartussen stalen, betonnen of houten schotten zijn ingebracht.
Rond het te ontgraven gebied worden om de 1 à 3 meter stalen profielen ingebracht. Tijdens het ontgraven worden van bovenaf de stalen, betonnen of houten schotten ingebracht tussen de profielen. Deze zakken mee naarmate er dieper wordt gegraven. De gronddruk wordt via deze schotten overgeplaatst op de profielen. Daarom moeten deze stalen profielen voldoende diep zijn ingebracht. 

Damwanden

Bij het inbrengen van stalen damwanden wordt bij ons onderscheid gemaakt tussen 2 verschillende technieken: hoogfrequent met variabel moment trillen en hydraulisch persen.

Toepassingen

  • Tijdelijke beschoeiing (vb. sleufbekisting)
  • Damplanken voor grondsanering
  • Verloren bekisting (vb. tijdens bouwfase, na uitgraving)
  • Definitieve grond- of waterkerende verticale afdichting: (vb. Ondergrondse parkeergarages, kelders, tunnels)
  • Waterbouwwerken

Toepassingsvoorwaarden

De toepassing is beperkt tot lengtes van circa 15 meter, afhankelijk van het type bodem en rekening houdend met de capaciteit van onze machine.

Secanspalen

Secanspalen zijn in de grond gevormde, elkaar insnijdende boorpalen die gemaakt worden met een casing of voerbuis. Deze metalen buis wordt samen met een inwendige boor trillingsvrij in de grond geboord, zodat de grond uit deze buis wordt gehaald. Nadien wordt beton door de holle as van de boor naar de punt van de paal gepompt terwijl de voerbuis naar boven wordt gebracht. Omdat op die manier de grond rond het boorgat niet verdrongen wordt, worden zettingen vermeden en kan er dus dicht naast bestaande funderingen gewerkt worden. Na het betonneren kan, indien nodig, wapening worden geplaatst. Secanspalen zijn zowel grond- als waterkerend en kunnen dragend zijn. 

Hydraulische pers

Bij het indrukken van stalen damwanden worden geen of zeer weinig trillingen geproduceerd. Het indrukken en trekken vindt plaats door middel van hydraulische cilinders, waarbij de reactiekracht wordt ontleend aan reeds in de grond aanwezige planken of aan een ballastframe, waaraan de machine zich vastklemt. Dit door middel van de pianomethode. Het grote voordeel van deze werkwijze is het trillingsvrije karakter. Hierbij kan de afstand tot de bebouwing zeer beperkt gehouden worden aangezien deze weinig of geen schade kan berokkenen. Ook de geluidshinder wordt aanzienlijk gereduceerd. Het nadeel ligt in de geringe productiesnelheid, vergeleken met de andere techniek.