Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Recyclage

Cnockaert beschikt over een eigen Copro gecertificeerde vaste puinbreekinstallatie. Puin en afgefreesde asfalt wordt door ons gezeefd en gebroken in diverse maten en soorten. De granulaten kunnen zowel zuiver als vermengd in cement tot een hydraulisch gebonden mengsel TRA21, hergebruikt worden en krijgen zo een tweede leven.

Projecten

Recycleren van bouwafval

Gebroken puin TRA10

Technische fiches: zie extranet.copro.eu