Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Infra

Cnockaert specialiseert zich in rioleringen in PVC, gres en beton tot 8 meter diepte. Met gespecialiseerd en zwaar materiaal vindt u bij ons de aanleg van industriële en openbare werken.

Projecten

Wegenwerken

Met een kraan verwijderen wij de oude asfalt -of betonlaag. Vervolgens bepalen we via een GPS het niveau van de nieuwe weg. Als onderfundering wordt een steenslagfundering gebruikt, al dan niet met cement. Greppels of borduren gieten we ter plaatse met een glijkbekistingsmachine of worden prefab geplaatst. Ten slotte worden de onderlagen en toplaag geplaatst met de finischer of wordt de rijweg machinaal gegoten.

 

Rioleringswerken

Cnockaert specialiseert zich in rioleringen in PVC, gres en beton tot 8 meter diepte. Hierbij worden de nodige beschoeiingstechnieken inzeget. Wij voeren rioleringswerken meestal uit voor specifieke opdrachtgevers, zoals Aquafin, maar zijn ook in te schakelen door lokale besturen en particulieren, en door privépartners voor infrastructuurwerken.

Oeverbescherming en bufferbekkens

Een bufferbekken vangt bij hevige en langdurige regen het overtollige, sterk verdunde afvalwater op, waarna het rioolslib naar de bodem zinkt en het water vertraagd naar beken en rivieren stroomt. Bufferbekkens spelen op deze manier een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast. Open grachten kunnen buiten landelijke gebieden op verschillende manier worden verstevigd. Eén van de mogelijke, natuurvriendelijke oplossingen zijn riettegels.

Omgevingswerken

Ook parkings, riolering en omgeving rond gebouwen leggen wij met grote zorg aan.

Geluidswanden

Het plaatsen van geluidswanden behoort eveneens tot onze activiteiten. Met een geluidswand kunt u de gezondheid van omwonenden beschermen en geluidsoverlast beperken.

Bestratingswerken

Plaatsen van boordstenen, aanleg van straten en opritten,...