Ga naar de inhoud

We hechten belang aan je privacy

We gebruiken cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren en u de best mogelijk ervaring te bieden. Klik op “Cookies accepteren” om alle cookies te aanvaarden of stel zelf je voorkeuren in. Meer weten? Lees meer over ons cookiebeleid.

Stel je voorkeuren in

Grondwerken

Cnockaert is ook in te schakelen voor allerlei grondwerken, zoals op hoogte brengen van terreinen, stabiliseren van gronden, bouwputten graven, terreinen nivelleren,... Alles om uw terrein bouwrijp te maken.

Projecten

Grondstabilisatie met kalk

Voor het verbeteren, stabiliseren en recupereren van klei- en leemgronden wordt vaak kalk gebruikt. Bouwgronden worden op deze manier klaargemaakt voor ophogingen, sleufaanvullingen of funderingen voor parkings, rijwegen of industriële bouwplaatsen.

 

Grondstabilisatie met cement

Stabiliseren van zanderige gronden, aanvulzand of stabiliseren van steenslag, kiezel en recuperatiesteenslag met cement brengt heel wat voordelen met zich mee. De gestabilseerde grond verkrijgt namelijk een verhoogd draagvermogen en een verhoogde weerstand tegen indringing. Bovendien verkorrelt de grond waardoor deze gemakelijker verwerkbaar is.

 

Bouwputten

Een bouwput graven is noodzakelijk voor het maken van een fundering, kelder, tunnel of riolering. Wanneer de talud niet onder kan gegraven worden, stabiliseren wij de wanden van de bouwput door middel van beschoeiing.